Call Us 123-456-7890

Garantijos ir grąžinimas

 

  • Baldams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekę pirkėjui, kaip numatyta sutartyje. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: pirkimo–pardavimo sutartį, pinigų apmokėjimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita.
  • Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  • Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis pagal Civilinio kodekso (toliau CK) 6.363 straipsnio 8-ą dalį. Prekės garantija pagal įstatymą CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl prekių trūkumų pareikšti. Vartotojų teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties nustato CK 6.22810 straipsnis.